Faaliyet Raporu

Şirketin Elektrik Piyasasında ki faaliyetinin yıllık miktar ve tutarları aşağıda verilmiştir.


Ürün Bazında Satış Tutarı (Yıl)
Ürün Bazında Satış Miktarı (Yıl)
Kurulu Güç Bazında Satış Miktarı (Yıl)
Yıllar İtibarıyla Elektrik Satış Miktarı
Yıllar İtibarıyla Elektrik Satış Miktarı
Net Satışın Brüt Enerji Arzına Göre Gerçekleşme Oranı
Emre Amadelik Oranı
Güvenilirlik Oranı

Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No:1 16159 Nilüfer / BURSA
224 243 73 13