İnsan Kaynakları Politikası

BİS Enerji İnsan Kaynakları Politikası, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu üst sevilerde tutmak ve insan kaynağını doğru yönetmek felsefesiyle oluşturulmuş olup, gereklilikleri aşağıda ki gibidir.

 

  • BİS Enerjinin mevcut ve hedeflediği amaçlarına hizmet edecek bilgi birikimine sahip, gelişime açık, yaratıcı, ekip çalışmasına inanan, kendini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, insani özdeğerlerine sahip işgören adaylarının hiçbir ayırım gözetmeksizin istihdamı sağlanır.
  • Çalışanlara amatör ruh ile çalışacağı profesyonel bir iş ortamı sağlanır.
  • Kariyer geliştirme fırsatları yaratılır.
  • Geleceğin yöneticilerinin yetişmesi sağlanır.
  • Çalışanların geliştirilmesi gereken yönleri çıkarılarak kariyer planları ve ücretlendirmeye katkıda bulunacak bilgiler sağlanır.
  • Çalışanların organizasyon üzerinde ki katma değerlerini arttırmak amacı ile hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik kurumsal, mesleki ve kişisel gelişimi sağlayacak gerekli eğitimler verilir.
  • Eğitim programları ile kurumun tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır.
  • Çalışanların kuruma katkıda bulunacak çalışmalarının ve başarının ödüllendirilmesi teşvik edilir.
  • Göreve göre ücretlendirme sistemi uygulanarak çalışanın performansı ve kalitesi yüksek tutulur.

Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No:1 16159 Nilüfer / BURSA
224 243 73 13