İnsan Kaynakları

BİS Enerji temel ilkelerinde yer alan  “çalışanı geliştirmek ve katılımını sağlamak” yaklaşımına uygun olarak kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda, çalışanların gereksinim ve beklentilerini temel alan insan kaynakları politika ve stratejileri yönetilmektedir.


BİS Enerji, çalışanlarının eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmasını sağlamak için aşağıdaki faaliyetleri planlı ve sistematik olarak yürütür;


  • Çalışanların görevlerini, sorumluluklarını, yeterliliklerini tanımlar.
  • Eğitim planı hazırlayarak eğitim imkânı sağlar, çalışanların bilgi ve becerilerini artırır. Eğitimlerin etkinliğini değerlendirerek eğitim planını günceller.
  • Çalışanların ihtiyaçlarını gözden geçirir ve karşılar.
  • Ekip çalışması olanakları yaratır.

 


BİS Enerji, hem iş sağlığı ve güvenliği hem de çevresel etkilere sebep olacak potansiyele sahip görevleri yerine getiren çalışanların, eğitim planı kapsamında gerekli olan eğitim, bilinç ve yeterlilik düzeyine getirilmesini sağlar. Çalışanları aşağıda belirtilen konularla ilgili bilinçlendirir.

 

  • İSG-ÇYS Politikası ve usulleriyle, bu sistemlerin gerekliliklerine uymanın önemi,
  • İşleriyle ilgili faaliyetlerle, fiili veya potansiyel çevre etkilerinin ve iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarının önemi, şahsi başarılarının çevreye ve iş sağlığı ve güvenliğine sağladığı yararlar,
  • Acil durumların varlığı ve acil haller için hazırlıklı olma,
  • Belirlenmiş çalışma prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçları.

Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No:1 16159 Nilüfer / BURSA
224 243 73 13