MİSYON & HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Bis Enerji’nin elektrik üretim sektöründe önder konumunu koruyarak; Kesintisiz ve güvenilir elektrik enerjisini rekabetçi fiyatlarla tedarik ederek, müşterilerine rekabet avantajı kazandırmayı, 
Elektrik sektörünün her kademesinde faaliyet gösteren ve kalite odaklı yaklaşımı ile en yüksek verimi sağlayan ve sektöre öncülük eden şirket olmayı,Farklı kaynaklara dayalı ve son teknolojilerin kullanıldığı enerji üretim tesisleri ile Türkiye elektrik sektörünü yönlendiren ve pazar payı en yüksek enerji üretim şirketlerinden biri olmayı,
kendisine misyon edinmiştir. 

HEDEFLERİMİZ

Mevcut kapasitesine ilave olarak; yukarıda belirtilen misyonu doğrultusunda Bis Enerji’nin başlıca hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

- Öncelikle EPDK’ya lisans başvurusu yapılacak ve TEİAŞ’tan bağlantı görüşü alınacak 214 MW gücündeki 4. blok CCPP lisans işlemlerini tamamlanacak,Mevcut santral sahasında 214 MW’lık ek CCPP4 doğal gaz üretim kapasitesi yatırımının gerçekleştirmek ve bu tesisi işletmeye almak. EÜAŞ’ın özelleşecek büyük güçteki termik ve hidroelektrik santrallerinden en az birine sahip olmak,
- Yenilenebilir enerjide yeni yatırımlarla üretim yelpazesini geliştirmek (Rüzgar, Güneş v.b.gibi),
- Elektrik dağıtım özelleştirmeleri ve sonrasında ortaya çıkacak yeni pazarlarda  aktif olarak yer almak ve bunlarla iştirak ilişkisine girmek,
- Elektrik üretiminde temel hammadde niteliğinde olan doğal gaz veya LNG sağlamaya yönelik EPDK ve uluslararası piyasada girişimlerde bulunmak,
- Daha ucuz doğal gaz tedariği üzerinde çalışmak,
- Doğal gaz yakıtını daha verimli kullanmak için yeni metodolojiler geliştirmek,
- İthal kömür santrali için gerekli yer araştırmalarını sürdürdüğümüz çalışmalara hız vermek,
- Toptan ve perakende satış şirketleri kurmak ve bunlarla iştirak ilişkisine girmek,
- Yurt dışı piyasalarda elektrik satışı yapmak,

başlıca hedefleri arasına almış ve bu konuda çalışmalara başlamıştır.

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Bis Enerji’nin ülke elektrik enerjisi sektöründeki payı %1,5–2 aralığındadır. Özel sektör doğalgaz santralleri içindeki pazar payı ise % 11 civarındadır. Ayrıca buhar satış imkanı mevcut olup ekonomik kriz nedeniyle tekstil sektörünün durması bu pazarı da şimdilik durdurmuştur.

Şirket üretiminin % 80’ini DUY kapsamında TEİAŞ’a vermekte diğer %  20’lik kısmını ise serbest piyasada ikili anlaşmalar kapsamında pazarlamaktadır. Şirket, önümüzde ki dönemde ikili anlaşmalarla elektrik enerjisi satışındaki payı % 50–60 mertebesine ulaşmayı geriye kalan kısmının ise DUY kapsamında gün öncesi planlama ve güç piyasasında satmayı planlamaktadır.

Dünya ekonomik krizinin ülkemizi de etkilemeye başladığı 2012 yılının son çeyreğinden itibaren başlayan elektrik enerjisi talebindeki daralma ile birlikte 2014 yılı sonu ve 2015 yılı başındaki talepteki daralmanın devam ettiği/edeceği nedeniyle DUY fiyatlarını baskılayacaktır. 2015 yılının ilk yarısında talep artışının yavaş bir hızla artacağı esas artışın 2015 yılının ikinci yarısında olacağı beklenmektedir. TEİAŞ verilerine göre 2015 yılı talep tahmini düşük senaryoda % 6.1 oranında artacağı öngörülmektedir. 

Bu nedenle şirketin karlı ve verimli çalışabilmesi amacıyla 2015 yılının ilk altı aylık döneminde üretimin ikili anlaşmalar ve PMUM piyasasında pazarlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda Ocak 2015 ayı içinde ikili anlaşmalar yapılarak bu satış kanalının ciro içindeki payı yükseltilecektir.


Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No:1 16159 Nilüfer / BURSA
224 243 73 13