GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Fikret Fırat Alparslan:

1948 doğumlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu, 1972'den beri enerji alanında mühendis ve yönetici olarak çalışmıştır. Termik santrallerin işletilmesi ve yönetilmesi alanında uzmanlaşmıştır. 1998'den beri Bis Enerji'nin genel müdürüdür.

 

Sanayinin itici gücü ve kalkınmamızın vazgeçilmez en temel kaynağı olan elektrik enerjisi 3096 sayılı kanun öncesi tekel durumundaki kamu tarafından sağlanmakta idi. Ancak, kamunun elektrik enerjisi üretim tesisi yapımındaki yetersizliği sonucu özellikle 1978 - 1983 döneminde yaşanan arz-talep dengesizliği çok uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanmasına sebep olmuştur. Elektrik enerjisi kesintileri başta sanayicimiz olmak üzere herkes üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. 1984 yılında yeniden bu kötü günlere dönülmesini önlemek için zamanın hükümeti 1984 yılında 3096 sayılı Kanun'un çıkartarak kamunun yanında özel sektöründe elektrik üretiminde yer almasına izin vermiştir. 

Söz konusu yasa sonrası düzenlenen ikincil mevzuatlar sonucu Şirketimiz " BİS Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu Anonim Şirketi " olarak 48,5 MW gücünde ilk gaz türbini ile 1993 yılında üretime başlamıştır. 1997-2005 Yılları arasında Bis enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. ünvanı ile faaliyet göstermiştir. 2005 yılında 4628 sayılı yasa çerçevesinde şirket ünvanı " BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak değiştirerek faaliyetini sürdürmektedir.

2007 yılına gelindiğinde toplam ünite sayımız 9'a ve toplam kurulu gücümüz ise 410 MW'a (toplam ülke elektrik enerjisi üretim kapasitesinin yaklaşık % 1,5'i) ulaşmıştır. Mevcut kurulu güç kapasitemiz ile yıllık elektrik üretim kapasitemiz ise 3,4 milyar kWh'tir. 2011 Yılında yapımına başlanan 76 MW toplam ilave yeni ünite ile elektrik üretim tesisinin kurulu gücü 486 MW elektrik enerjisi üretimi 4,2 Milyar Kwh'a yükselmiştir. 700 MW güce erişmek için gerekli tesis yatırım çalışmaları devam etmektedir.

Santralımız " base load " tipi santraldir. Ülkemiz elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında aranan en büyük özellik sürekliliktir. Mevsimsel etkilerden uzak 4 mevsim %97 emre amade %98 güvenilir 24 saat üretim yapabilme kabiliyetine haizdir. Ayrıca DUY kapsamında en uyumlu çalışma elastikiyetine sahip olup 15 dakikalık sürelerde 50 MW ile 486 MW aralığında yük alma veya atmaya müsaittir. Mevcut çalışan elektrik üretim tesisimiz aynı saha içindeki kurgusu, yerleşimi, işlevi, tam ve kısmi yüklerdeki verimliliği, piyasa koşulları ne olursa olsun bu koşullara uyumu kriterleri bakımından dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yapıdadır. Bu özellikler rakiplerimizle olan farklılığımızı göstermektedir.

Elektrik üretim tesisimizin bu özellikleri yanında şirketimizin personel yapısı da önemini ve kalitesini kanıtlamıştır. Bunun en önemli kanıtı ise Şirketimizin, İSO tarafından her yıl yayınlanan ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 2007 yılında 115. ve 2008 yılında 84., Bursa Bölgesinde 250 sanayi kuruluşu arasında 7.inci olmasıdır. 2013 yılı sıralamasında ise ISO kayıtlarında 127., BTSO kayıtlarında 11. durumdadır. 

Ülkemizde kriz dönemleri hariç elektrik enerjisindeki talep artışı ortalama % 7 - 8 arasında değişmektedir. Bu artış trendi OECD ülkeleri arasında oldukça yüksek bir orandır. Krizin etkileri daha tamamen geçmemiş olmasına rağmen 2013 yılının ilk 6 ayındaki elektrik enerjisi tüketim talebi % 6,6 olarak gerçekleşmiştir. TEİAŞ tahminlerinde 2013 yılı talep artış oranı % 5,6 olarak tahmin edilmekte idi. Tahmin, bu oranın çok altında 2013 yılının ilk 6 ayında %0,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış önümüzdeki yılla3ın talep tahmin projeksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesi gereksinimini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, ülkemizde yeterli ve kaliteli kömür rezervlerinin olmaması, su gelirlerinin mevsimsel ve dünya ortalamalarının altında olması, büyük güçlü barajlı santral için kaynak ve yer olmaması, mevcut büyük güçlü özellikle termik santrallerin önemli bir bölümünün ekonomik ömürlerini doldurmuş olmasının yanı sıra yüksek talep trendi ülkemizin elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında kaynak açısından dışa bağımlılığımızı giderek artmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Enerjide dışa bağımlı olmaktan korkmamalı. Olmayan enerjinin ekonomiye olan yansımasının ne denli büyük olduğu gözönüne alınmalı ve özellikle base load tipi santralarla öncelik verilmelidir. Yeterli base load tipi santral kapasitesine ulaşılması halinde diğer tip santral yatırımlarına başlanmalıdır. Aksi takdirde mevsimsel çalışma özelliğine sahip santrallara öncelik verilir ise bu santralların çalışmadığı sürelerde elektrik enerjisi talebini karşılayabilmek için yedek base load tipi santrallarla ihtiyaç olacaktır. Böyle bir yatırım projeksiyonu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için oldukça pahalı bir yatırım stratejisi olacaktır. 

Bizden sonraki nesillere sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre bırakmada enerji sektöründeki tüm oyunculara büyük görevler düştüğünün bilincindeyiz. BİSENERJİ olarak önümüzdeki yıllarda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, modern, verimli enerji yatırımları ile büyümeye ve Ülkemize güç katmaya devam edecektir.

Çalışmalarımızı yürütürken felsefemiz ürettiğimiz ve ticaretini yaptığımız enerjiyi daha çok bir hizmet aracı olarak görmek, bize olan güven ve inancı daima yüksek seviyede tutmaktır. Bu felsefe ile elektrik sektörüne yön veren, pazar payı yüksek, çalışanlarımıza daha farklı bir sorumluluk ve kalite anlayışı katan sektöre öncülük eden şirket olmak en büyük hedefimizdir.

Destekleri için Yönetim Kurulumuza, özverili katkıları için çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Fikret Fırat Alparslan
Genel Müdür


Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No:1 16159 Nilüfer / BURSA
224 243 73 13