TARİHÇE

BİS ENERJİ, T.C. Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve T.B.M.M.’ince kabul edilen 3096 Sayılı Kanun’a istinaden çıkartılan 04.09.1985 Tarih ve 18858 Sayılı Yönetmelikle “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen” 85/9799 Sayılı Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe ek olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde; 1992 yılında Ortaklarının faaliyet alanları için elektrik ve ısı ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretim ve iletim tesisleri kurup işletmek için “Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu” adı altında kurulmuş bir Anonim Şirkettir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK izni ile yeni piyasa koşullarına uyum kapsamında şirket ünvanı 2005 yılında BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

 

Ulusal Elektrik sistemine doğrudan bağlı Üretim Şirketimizin elektrik üretim tesisleri aşağıdaki özellikleri taşır.

 

  • Mevcut müşterilerinin elektrik enerjisi ihtiyaçlarının tamamını karşılar.
  • Serbest elektrik piyasası içinde serbest tüketiciye, toptan satış ve perakende satış şirketlerine ikili anlaşma ile elektrik enerjisi satar.
  • Müşteri dışındaki kapasiteyi DUY sistemi içinde elektrik enerjisi alış-satış alanı olan Gün Öncesi Piyasa ve Dengeleme Piyasasında alır-satar.
  • TEİAŞ ile yapılan Yan Hizmet Anlaşması kapsamında MYTM’ye yan hizmet sunar ve bu hizmeti yaparken enerjiyi sistemden alır-satar.
  • Isı ihtiyacı için gerekli olan buhar ve sıcak suyu; Ara buhar, Egzost buharı yada bunların kombinasyonu biçiminde genel ısı çevrimi bilançosu içinde yüksek verimlilikte temin eder. OSB içinde isteyene satar.

 

BİS ENERJİ Türkiye’mizde 486 MW kurulu gücü ile aynı saha içinde çalışan serbest piyasada faaliyeti olan jet tipi gaz türbinleri ile mücehhez en büyük özel sektör Elektrik üretim santralidir. Müşterilerinin ihtiyacı olan kesintisiz, kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisini ekonomik olarak temin etmek üzere 1993 yılında faaliyete geçmiştir. İlk jet tipi gaz türbin ünitesi buhar enjeksiyonlu olarak 50 MW kurulu gücünde tesis edilmiştir. Müşterilerinin artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere sırası ile 1997 yılında endüstri tipinde gaz türbini 38 MW gücünde, 1998 yılında jet tipi gaz türbini olarak 43 MW gücünde bir ünite daha kurulmuş ve her üç gaz türbininin atık ısısından yararlanılarak elde edilen buhar ile çalışan 43 MW’ lık buhar türbini ekipmanı 1999 yılı Ağustos ayında işletmeye alınmıştır.

 

2001 yılı Şubat ayında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesi ile ülke genelinde oluşturulmaya çalışılan serbest rekabetçi bir elektrik piyasası içinde şirketin iyi bir rolü olması amacı yanında mevcut müşterilerinin ve serbest tüketici nitelikli tüketicilere olan tedarik yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 46,5 MW gücünde 3 adet jet tipi gaz türbini devreye alınmıştır. Ayrıca 2003 yılında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumundan 254,5 MW kurulu güç üzerinden 10 yıllık elektrik üretim ve satış lisansı alınmıştır.

 

BİS ENERJİ Elektrik Üretim tesisimizde 1999 yılı Temmuz ayında devreye giren Buhar Türbini ve mevcut gaz türbinleri ile Kombine Çevrimi nihai projeksiyon olarak tamamlanmış ve Tesisin kurulu etiket gücü 179,5 MW’a yükselmiştir. EPDK, şirketin 182,5 MW tevsi talebini kabul ederek toplam 362 MW kurulu güce ulaşmak için gerekli lisansı vermiştir. 182,5 MW tevsi elektrik üretim santrali üretim gurupları 2003-2004 yılından itibaren tesis edilmelerine başlanmış olup son olarak 43/45 MW’lık 2.inci buhar türbini ve buhar kazanlarının montajı tamamlanarak 182,5 MW tevsi proje 5 Mart 2007’den itibaren tam kapasite çalışır hale gelmiştir.

 

362 MW’lık kurulu güce sahip elektrik üretim santralinin 2.bloktan oluşan üretim gruplarının yedeği olmak üzere 2006 yılında 48 MW kurulu gücünde 1 adet GT satın alınmış ve toplam kurulu güç 410 MW’a çıkmıştır. Bu gaz türbini 2 blok halinde çalışacak 362 MW kombine çevrim santralini dengeleme birim sıfatıyla ilave güç olarak devreye alınmaktadır.

 

Mevcut tesisimize ilave olarak 2011 yılında 76 Milyon USD değerindeki yatırıma başlanarak, 2012 yılında 48 MW kurulu gücünde 1 adet GT ve 2013 yılında 28 MW kurulu gücünde 1 adet BT türbini devreye alınmıştır. Devreye alınan yeni ünitelerle birlikte tesiste üçüncü kombine çevrim bloğu oluşturularak santral kurulu gücü toplam 486 MW’a ulaşmıştır.

 

BİS ENERJİ Organize Sanayi içinde faaliyet gösteren fabrikaların elektrik enerjisini sahasındaki 34,5 kV şalt tesisinden, Organize Sanayi Bölgesi dışında bulunan serbest tüketici nitelikli müşterilerinin Elektrik enerjisi ihtiyacı ile piyasa işletim sistemi DUY’a göre PMUM’ne satılan elektrik enerjisi İletim ve Dağıtım Enerji nakil hatlarını kullanarak karşılanmaktadır. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaların santrala bağlı direk müstakil olarak enerji nakil hatları bulunmaktadır.

 

Yıllık net satılan elektrik enerjisinin % 1,5’lik kısmı Organize Sanayi içindeki müşterilere, % 25 - 30 İletim ve Dağıtım hatlarına sistem kullanım bedelleri ödenmek ve kayıpları karşılamak suretiyle Organize Sanayi dışındaki serbest piyasadan serbest tüketici niteliği ile elektrik alan abonelere, %2,5’luk kısmı toptan satış şirketlerine ve % 65 - 70’lik kısmı DUY çerçevesinde PMUM’ne satışı yapılmak sureti ile verilmektedir. Organize Sanayi dışındaki abonelerin tüketimleri sisteme verilen enerjiden mahsup edilmektedir. Üretilen Enerji’ nin fazlası ise 6446 sayılı kanuna ve PMUM’nin kurallarına göre, PMUM’ne, Görevli Şirket’e veya piyasa oyuncusuna ikili anlaşmaların belirlediği fiyat ile satılabilmektedir. Yıllık cirosu 750 Milyon TL civarındadır. T.C.de ilk 500 Sanayi tesisi içinde 127’inci sıradadır. Bursa’daki ilk 250 Sanayi tesisi içinde 11. Sıradadır.


Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No:1 16159 Nilüfer / BURSA
224 243 73 13